Jag har arbetat som fotograf sedan 70-talet, huvudsakligen med reklambyråer, men även med veckopress och med företag direkt.
Jag har under åren jobbat med mycket varierande uppdrag. Jobb blandningen har varit stor, industri, annonser, reportage, modelljobb, mat, bilar, inredning, reklamfilm och videoproduktion. Jag har en lång tid bakom mig som analog fotograf. Den nya digitala tekniken är inte mycket att ha utan en gedigen kunskap om traditionell/analogfotografering.

Björn Lanner

Hemsida

Fotografering för reklam och information

När Datoriseringen nådde fotograferingen i mitten av 90- talet hoppade jag direkt på tåget.
Företaget Onestep bildades med digital bild-produktion som bas.
I början var behovet av digital fotografering störst inom produktfotograferingen. Under denna upp-
byggnadsfas hade jag ett nära och djupt samarbete med framstående reprokunniga personer och företag.
Jag förstod på ett tidigt stadium att jag som fotograf skulle bli ansvarig för den slutliga filen/bilden.

Onestep